Veronique

post-COVID gemeenschap l Mathijs Fitters2

Mijn verzekering wil niet betalen. Een post viraal syndroom bestaat niet volgens hen, noch een post covid syndroom…

 

Hallo allemaal.

Op aanraden van een vriendin ben ik een goede maand geleden lid geworden van de facebookgroep. Het is treffend hoe groot de gelijkenissen zijn tussen vele van jullie verhalen en de mijne. Ik ben begin november ziek geworden, heel ziek. 2 x opgenomen in het ziekenhuis (4 dagen in november en 4 dagen in december), niet omdat zuurstofgehalte te laag was, maar omdat het virus mij volledig heeft uitgeput (ben onder meer op heel korte tijd 10 kg vermagerd waardoor mijn bmi onder de 18,5 ligt).

Zo goed als alle klachten die beschreven worden, heb ik ook, behalve verlies van smaak en geur. 3,5 maanden later is er nog steeds zo goed als geen verbetering.

Het gaat tergend traag vooruit. Ik kan nog steeds amper werken (te weinig energie en te veel concentratiestornissen en geheugenproblemen), mag niet met de autorijden van de dokter die mij behandelt, wandelen lukt nog steeds maar voor maximaal een half uur, heel moe maar anderzijds ook slapeloosheid (elke nacht klaarwakker om 4.30 uur), hevige hoofdpijn…

Sedert half december in behandeling bij een professor-dokter in interne geneeskunde en infectieziekten (hematoloog heeft mij doorverwezen naar hem, in november en december had ik leukopenie tengevolge van de virale infectie). Gelukkig neemt mijn behandelende dokter mijn ziekte heel serieus. Zijn diagnose is: ‘post viraal syndroom, met ernstige post virale asthenie en meningisme’. Ik dien om de 2 weken op consultatie te gaan bij hem voor opvolging en bijsturing (revalidatie en medicatie).

Maar… ik ben zelfstandig. Ik heb een verzekering gewaarborgd inkomen ten gevolge van ziekte. Mijn verzekering is tussengekomen voor de maanden november en december. Ze weigeren echter om tussen te komen voor de periode vanaf 01/01/2021, omdat ik volgens hen, tegen de diagnose van mijn behandelende arts in, niet arbeidsongeschikt ben sedert 01/01/2021… Een post viraal syndroom bestaat immers niet volgens hen noch een post covid syndroom…

Er volgt nu een minnelijke medische expertise om het geschil te beslechten. Dit komt er dus ook nog eens bovenop. De weinige energie die ik heb, gaat nu naar het verzekeringsgeschil…

Ik hoop echt dat de procedure in mijn voordeel zal uitdraaien. Ik kan immers op heden nog steeds amper werken, mijn secretaresse en vaste medewerkster werken sedert de aanvang van mijn ziekte voltijds voor mijn kantoor, en in december heb ik een bijkomende medewerkster dienen aan te werven omdat mijn andere medewerkster de werkdruk, uiteraard, niet aankon. Voor ik ziek werd werkte ik gemiddeld 65 uur per week.

Ik hou vol, en heb het geluk goed omringd te zijn. Alles komt altijd goed, alleen vandaag niet. Met mijn verhaal wil ik een warme oproep doen om het post viraal syndroom officieel te erkennen (zoals zoveel dokters trouwens gelukkig sowieso al doen).