Goedkeuring resolutie

20 april 2021

Op woensdag 3 maart trokken Ann Li en Anne-Sophie Spiette gewapend met een ijzersterk verhaal naar de hoorzitting van Gezondheid over long COVID.

Vandaag, 20 april, mogen we melden dat commissie gezondheid unaniem het voorstel tot resolutie goedkeurde. Volgende stap, het parlement… maar daar zien we geen lijken meer uit de kast vallen.

Bijna dag op dag een half jaar nadat we onze vereniging officieel in het leven riepen, werd vandaag een belangrijke stap gezet in de erkenning van long-COVID.  Lang leve wij en lang leve de goedkeuring!

Voorstel

Na de hoorzitting volgde al snel een nieuwe resolutie vanuit de meerderheid. Het voorstel van resolutie kwam deze keer van mevrouw Jiroflée en de heer Prévot.

Titel:
Voorstel van resolutie betreffende de erkenning en de goede opvolging en ondersteuning van patiënten die geconfronteerd worden met langetermijneffecten van COVID-19
lees hier het voorstel

Stemming in de commissie

Dat resolutie is vandaag besproken in de commissie gezondheid en unaniem goedgekeurd! Dit is een belangrijke stap voor de erkenning van de langdurige gevolgen van COVID. Wij zijn niet alleen blij met de goedkeuring. Vooral de inhoud van de resolutie is wat ons gelukkig maakt.

Enkele dingen die ons laten kwispelen:

  • Men vestigt de aandacht op het feit dat niet elke COVID19-patiënt zich op dit moment als dusdanig kan identificeren omwille van zowel PCR-tests als serologische tests die niet altijd correct zijn enerzijds en anderzijds omdat door de teststrategie die zich vooral tijdens de eerste golf in het voorjaar van 2020 manifesteerde, heel wat patiënten nooit getest werden;
  • Men geeft aan dat zonder klinische gronden om langdurige COVID-patiënten te identificeren, een groep patiënten geen erkenning kan krijgen omwille van de gebreken bij de testing vooral tijdens de start van de pandemie;
  • Men verzoekt te voorzien in een erkenning van langdurige COVID en daarbij rekening te houden met de verschillende mogelijke gevolgen ervan voor patiënten, zowel volwassenen, als kinderen en jongeren;
  • In samenwerking met medische deskundigen en vertegenwoordigers van patiënten die door langdurige COVID getroffen zijn een richtlijn op te stellen die langdurige COVID-patiënten op klinische gronden erkent;
  • Men verzoekt binnen het RIZIV te onderzoeken of de kosten verbonden aan langdurige COVID kunnen worden opgenomen in de  maximumfactuur van de patiënten;
  • Men verzoekt in samenspraak met de gemeenschappen en gewesten de beschikbaarheid en de toegankelijkheid van het aanbod inzake revalidatieprogramma’s, vooral ambulante, voor deze doelgroep te bekijken;
  • Men verzoekt in samenwerking met de regio’s werk te maken van de sensibilisering van zorgverleners alsook van ziekteverzekeraars,  arbeidsgeneeskundigen, werkgevers en de patiënten zelf zodat langdurige COVID snel kan herkend worden en de juiste zorg kan worden voorzien.
  • Men verzoekt een organisatiemodel te onderzoeken voor een multidisciplinaire aanpak die langdurige COVID-patiënten in de thuissituatie ondersteunt in al hun klachten, zowel fysiek als mentaal;
  • Men verzoekt in samenwerking met Sciensano, een statistische evaluatie op te stellen van patiënten met aanhoudende vormen van COVID-19 aan de hand van de nationale gezondheidsenquête;

Bovenstaande is slechts een greep uit de volledige tekst.

Wat zal er nu gebeuren? Volgende week zal het parlement zich buigen over het voorstel en zullen ze beslissen of ze het goedkeuren of niet. Veronderstellende dat het ook daar goedgekeurd zal worden, vraagt het parlement formeel aan de federale regering om te erkennen dat mensen langdurige klachten kunnen hebben na COVID en om daar gepaste maatregelen voor te nemen. We houden je op de hoogte!

De bespreking en de stemming in de commissie

KLik hier voor de opname