Hoorzitting Kamer

3 maart 2021

Op woensdag 3 maart trokken Ann Li en Anne-Sophie Spiette gewapend met een ijzersterk verhaal naar de hoorzitting van Gezondheid over long COVID.

Ann vertegenwoordigde onze vereniging en Anne-Sophie verdedigde de belangen van onze Waalse tegenhanger.

Het volledige verhaal en het bijhorende beeldmateriaal vinden julie op deze pagina.

 

Voorstellen van  resolutie

De commissie voor Gezondheid en Gelijke Kansen van de Kamer van volksvertegenwoordigers organiseert op woensdag 24 februari 2021, van 10u00 tot 12u30 en van 14u00 tot 17u30, hoorzittingen in het kader van:

 •  het voorstel van resolutie (Catherine Fonck c.s. ) . betreffende de erkenning en ondersteuning van patiënten met langdurige gezondheidsklachten door het COVID-19-virus;
  lees hier het voorstel
 • het voorstel van resolutie (Sophie Rohonyi, François De Smet) betreffende de toekenning van een specifieke status en de aanbieding van een multidisciplinaire follow-up aan patiënten met de langdurige vorm van COVID-19.
  lees hier het voorstel

De deelnemers

De commissie nodigde de volgende personen en instanties uit:

 • een vertegenwoordiger van de post-COVID gemeenschap;  

 • een vertegenwoordiger van ‘Les oubliés du Covid long Belgique’

 • een vertegenwoordiger van het KCE;

 • een vertegenwoordiger van de FOD Volksgezondheid;

 • een vertegenwoordiger van Absym;

 • een vertegenwoordiger van GBO;

 • een vertegenwoordiger van de VPP;

 • een vertegenwoordiger van LUSS;

 • een vertegenwoordiger van het CHU uit Luik.

Ann aan het woord voor de Vlaamse patiënten

Anne-Sophie aan het woord voor de Waalse patiënten

De volledige hoorzitting

KLik hier voor de opname van voormiddag

Klik hier voor de opname van namiddag