Welkom bij de
post-COVID gemeenschap

De post-COVID gemeen­schap werd opgericht door en voor COVID-19 patiënten die na maanden nog steeds kampen met de gevolgen van hun besmetting.

Onze wensen

  • Erkenning van post-COVID als syndroom.
  • Duidelijke richtlijnen voor zorgverstrekkers en hulpverleners.
  • Meer en betere samenwerking tussen zorgverstrekkers, zowel in de eerste lijn als met de ziekenhuizen.
  • Meer wetenschappelijk onderzoek zodat we weten hoe we hiermee moeten omgaan.
  • De patiënten betrekken bij toekomstige beleidskeuzes rond dit thema.
  • Het besef dat het langdurig karakter van deze ziekte doorweegt op menselijk en economisch vlak, zowel voor de patiënt als diens omgeving, en een zware impact heeft op de gezondheidszorg.
post-COVID gemeenschap | vijf voor twaalf

 Je krijgt een virus. Je bent ziek. Je vecht. Je overleeft. Met maanden later een lichaam dat de kracht nog steeds niet teruggekregen heeft.

Je voelt je machteloos, onbegrepen en niet erkend. Niemand begrijpt dat je letterlijk 10 jaar ouder geworden bent.

Niet alleen je lichaam, maar ook je hart doet pijn. Het is moeilijk te aanvaarden dat je niet meer dezelfde zal zijn. 

Het is 5 voor 12 voor heel veel mensen. En eigenlijk is erkenning momenteel het enige dat we wensen.

Tamara

We kunnen allemaal wel wat steun gebruiken

Je ben niet alleen! Zoveel is duidelijk.

Wees welkom in één van de vele online gemeenschappen die er al zijn opgericht. Naast erkenning vind je hier ook de nodige steun op moeilijke momenten.

We zullen toch moeten.

Op de laatste vergadering van de Raad van Bestuur van onze patiëntenvereniging werd het heel duidelijk. De jaarlijkse rekeningen waren opnieuw binnengekomen. Veilige hosting van de website, domeinnamen, plugin om jullie -met de grootste zorg voor jullie persoonlijke gegevens- te kunnen mailen… naast de kosten eigen aan een VZW, vervoerskosten voor Ann…

Tot nu toe betaalde Ann alles zelf. En dat is niet correct. Want naast haar centen, zitten in Post-COVID ook haar tijd, haar verlofdagen en haar energie. En we weten allemaal hoe kostbaar energie is voor mensen met Long COVID.

Sponsoring wil niet lukken. Toch niet met de tijd de we ter beschikking hebben. En dat is jammer. Want we zouden met een beetje financiële ondersteuning zoveel meer voor jullie kunnen doen.

Zelf voelen we veel weerstand.
We hielden dit altijd tegen.
Het is voor veel mensen financieel niet gemakkelijk.
Maar Tim, onze penningmeester, hakte de knoop door…

Hij zette voor ons een GoFundMe op.

Elke gift, hoe klein ook, helpt ons verder. Kennen jullie weldoeners, bedrijven of projecten die ons mee kunnen ondersteunen, geef ons seintje!

Onze dank… en die van vele Long COVID-patiënten is groot.

Liefs,

Els

Je bent niet alleen