IN DE PERS

Langdurige gevolgen na een COVID-19-infectie
HuisartsNu | Domus Medica

12 februari 2021

Ann kroop in haar pen en schreef een artikel voor HuisartsNu, het tijdschrift van Domus Medica.

Ann met HuisartsNu

Wat is bekend?

❯ COVID-19 tast niet alleen het respiratoir systeem aan, maar kan schade veroorzaken in heel het lichaam.
❯ Een deel van de patiënten blijft langer ziek dan verwacht.

Wat is nieuw?

❯ Gehospitaliseerde patiënten met COVID-19 ontwikkelen in acht op de tien gevallen langdurige klachten.
❯ Patiënten met milde symptomen, inclusief kinderen en jongeren, kunnen ook langdurige COVID ontwikkelen.

Besluit

SARS-CoV-2 heeft zich in een razendsnel tempo verspreid.
Naast de gekende acute fase van COVID-19 heeft de aandoening
voor veel patiënten verstrekkende gevolgen op
lange termijn. Het ontstaansmechanisme van langdurige
COVID blijft duister. Ook behandeling en preventie van de
langdurige variant van deze ziekte staan niet op punt. Meer
onderzoek en erkenning van deze ziekte zijn nodig om deze
patiënten beter te kunnen opvolgen.