IN DE PERS

Als corona ook je hersenen aantast:
“Ik kende het woord ‘koelkast’ zelfs niet meer”

Nieuwsblad

11 februari 2021

Topdokters vrezen dat er een tsunami aan neurologische en psychiatrische aandoeningen op hen afkomt. 

Ann met HuisartsNu

Paul Boon, professor
neurologie en diensthoofd
aan UZ Gent aan het woord

Dit is slechts een uittreksel van het artikel.

Paul Boon, professor neurologie en diensthoofd aan UZ Gent, maakt zich ernstige zorgen over hersencomplicaties na een Covid-besmetting. Hij doet mee aan een Europese studie daarover. 

Het coronavirus was toch een longziekte? Hoe kan het dan hersenschade veroorzaken? 

“Het vreemde is dat veel coronapatiënten zeggen dat ze zich nog niet ziek voelen, terwijl ze niet meer ruiken en smaken. Dat kan erop wijzen dat het virus via het neusslijmvlies in de hersenen dringt.”

Eén op de drie patiënten krijgt binnen zes maanden een  neurologische of psychiatrische aandoening, volgens een Oxford-studie.
“Mijn eerste reactie was dat die resultaten bevestigden waar we bang voor waren. In april al schreef mijn onderzoeksgroep aan UZ Gent het eerste artikel in de Engelstalige literatuur over dit onderwerp. Onze conclusie: artsen moeten zich bewust zijn van
de neurologische complicaties na een Covid-besmetting. 
Het aantal van 1 op 3 uit de Oxford-studie lijkt mij hoog. Maar het doet ons vermoeden dat er een tsunami aan neurologische
en psychiatrische problemen op ons afkomt.”

Wanneer werd de ernst u duidelijk?
“Het eerste wat in de ziekenhuizen opviel, was een toename van het aantal beroertes. In de gedragssfeer komen nu meer psychotische opstoten voor, waarbij mensen het contact met de werkelijkheid verliezen of ernstige stemmingsstoornissen krijgen. En wat het meest frequent is,
zijn de patiënten die na hun infectie niet meer de oude zijn. Ze zijn minder alert, vergeetachtiger en klagen over aandachts- en concentratieproblemen. Is dat van voorbijgaande dan wel blijvende aard? Leidt het op termijn tot meer gevallen van dementie? Dat weten we nog niet. Maar er is reden tot bezorgdheid.”

Onze drie getuigen zijn nog jong, hadden slechts lichte symptomen maar hebben nu hersenschade. 

“Over jonge mensen maken we ons het meest zorgen. Bij hun leeftijdscategorie zijn geheugenproblemen doorgaans zeer ongewoon. Minder dan1 procent krijgt daarmee te maken, tegenover 20 à 25 procent bij tachtigplussers. Wat ook vreemd is: je zou logischerwijze denken dat hoe zwaarder de infectie was, hoe ernstiger de hersencomplicaties zijn. Dat blijkt
niet waar. De wetenschap kan dat nog niet verklaren.”

Dit is slechts een uittreksel van het artikel.